5.0 امتیاز از 5 - 2 رای

نرم افزار آنالیز مالی شیفان،

تجزیه و تحلیل مالی

تجزیه و تحلیل مالی شرکت ها

، آنالیز صورت مالی شرکت ها، ارزیابی شرکت ها، پیش بینی

محاسبه خودکار نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های اهرمی،نسبت های ارزیابی، نسبت های سود آوری و سرمایه گذاری

 

به همراه توضیحات کامل، گزارشات و انواع نمودار برای هر نسبت

ترازنامه، سود و زیان، درصد صورت مالی

ویژگی های برتر: امکان آنالیز مالی چندین شرکت بصورت همزمان، خروجی اکسل، تصاویر نمودار، ورود اطلاعات از اکسل

 

توضیحات تکمیلی و صفحه اختصاصی نرم افزار

https://mrbco.ir/shifan/

 

دانلود نرم افزار

https://mrbco.ir/مرکز-دانلود-شیفان

 

نرم افزار تجزیه و تحلیل مالی

حسابداری تجزیه و تحلیل مالی شرکت ها

محاسبه نسبت های مالی - محاسبه خودکار نسبت های مالی - آنالیز شرکت ها - 

کنترل صحت حسابداری شرکت ها

پیش بینی و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها

پیش بینی کمبود سرمایه درگردش

پیش بینی ورشکستگی یا احتمال بروز مشکلات مالی برای شرکت

محاسبه سربار محصول، مواد و دستمزد

ارزیابی توان شرکت در پرداخت سود نقدی به سهام داران

ارزیابی توان تولیدی شرکت

ارزیابی چگونگی استفاده از سرمایه

نشان دادن کارایی دارایی ها

میزان کارآمدی شرکت

مشاهده و مقایسه همزمان اطلاعات چندساله ترازنامه و اطلاعات سود و زیان

ارزیابی توان پرداخت بدهی ها از محل منابع مختلف دارایی های شرکت ها

ارزیابی توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت شرکت ها

ارزیابی توان تامین بستانکاران شرکت

ارزیابی توان تامین سرمایه گذاران

محاسبه مدت زمان وصول مطالبات

محاسبه دوره گردش کالا

محاسبه درصد سود هرریال از فروش

محاسبه سود حاصله از هر یک ریال سرمایه سهام داران

بازده سرمایه گذاری بلند مدت

محاسبه سود عایدی هر سهم

جریان نقدی هر سهم

محاسبه بازده دارایی ثابت

محاسبه مبلغ واریزی برای بستانکاران در هر دفعه واریز

محاسبه جریان نقدی حاصل به ازای هر یک ریال از دارایی های شرکت

محاسبه شاخص ورشکستگی آلتمن

محاسبه دفعات واریز و تسویه حساب بستانکاران در سال

مدت دوره واریز برای بستانکاران

محاسبه مدت زمان واریز بستانکاران به روز

مقایسه در صد تغییر فروش سالانه

محاسبه درصد تعلق دارایی ها به صاحبان سهام

اعتبار سنجی شرکت ها

محاسبه درصد سود خالص از فروش

دوره گردش مواد و کالای نیم ساخته